Για Η4 tf τα παρακάτω.

Επίπεδα Αντίστασης 0,8960   0,9030   0,9090
Επίπεδα στήριξης    0,8839    0,8770   0,8710

PIVOT POINT 0,8901