ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 108,10 107,80 107,50
ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 108,60 108,90 109,20