Δεύτερον οι υπερβολικές προσδοκίες για την ανάπτυξη της και οι ανησυχίες των αναλυτών για την αποτίμηση της. Ήδη ο πολύ γνωστός καθηγητής Aswath Damodaran ο οποίος είναι διακεκριμένος για τα βιβλία του στην θεμελιώδη ανάλυση σε πρόσφατο άρθρο του πηγή: https://finance.yahoo.com/news/meatless-future-vegan-delusions-beyond-080136873.html εκτιμά μία τιμή στα $47.
Προσοχή μεγάλη καθώς έχει μεγάλη μεταβλητότητα η μετοχή ενώ η πρόσφατη τιμή της στα $170 ίσως έχει μεγάλα περιθώρια διόρθωσης από τα τρέχοντα επίπεδα.

Σταύρος Γεωργιάδης