Εάν η πρόγνωση της περικοπής των επιτοκίων σήμερα δεν επαληθευτεί, τότε σε συνδυασμό με την υφιστάμενη πολιτική επιτοκίων από την ECB, πιθανότατα το επόμενο διάστημα η ισοτιμία EURUSD να κινηθεί περαιτέρω πτωτικά, όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα.